Relatie met jouw kind(eren)

Wat voor relatie heb ik met mijn kind(eren) en is dit de relatie die ik wil(de)?

  • Heb je weleens hiervoor nagedacht over deze vragen?
  • Waar bestaat jouw relatie uit?
  • Heeft een vroeg gestarte relatie invloed op later (soms) niet bereikbare kind?
  • Als je geen of slechte relatie met je kind heb, hoe zou je die relatie graag zien?
  • Hoe denk je daar invulling aan te gaan geven?
  • Heb je weleens nagedacht hoe je ze wilt afleveren? Zo ja, hoe dan?
  • Denk je dat hoe jouw relatie met je kind is dat voor het kind van invloed zal zijn hoe hij of zij naar God kijkt? Denk aan vertrouwen of praten met God.
  • Denk je dat jij meer invloed hebt dan de samenleving op jouw kind?

Een kind steekt veel op van vader en moeder. Laat dus als ouders zien hoe je keuzes maakt, maar ook hoe je om ga als je iets niet weet.

Hoe laat jij de ander achter?

Hoe laat jij de ander achter?  Die vraag is goed jezelf te stellen. Hoe verlopen jouw gesprekken en hoe laat jij die persoon achter? De bijbel verteld op veel plekken over hoe onze omgang met andere hoort te zijn. Spreuken 18 :21 zegt dat leven en dood in de macht van onze tong ligt. Simpel gezegd staat hier dat de dingen die wij uitspreken leven en dood kunnen uitwerken. 1 Korinthe 14:3 zegt dat als we profeteren spreken we tot opbouw, vermaning en troost. Dat is ook tot (beter) leven  van de ander. Filipenzen 2:3 zegt, acht de ander uitnemender dan jezelf. Dat betekend niet meer en minder dan, als je met iemand anders spreekt, heb zijn/haar belang  meer voor ogen, dan je eigen belang. Vaak horen we van mensen die lang getrouwd zijn en antwoorden op de vraag van de burgemeester, hoe hebben jullie het toch zo lang kunnen volhouden, wat is het geheim , zeggen, het is geven en nemen. Maar dit is echt niet van God. Dit is liefde die niet bijbels is. Echte liefde is geven en ontvangen. Je denkt misschien, dat is toch het zelfde, maar nee het is totaal anders. Geven, zonder te nemen is onvoorwaardelijke liefde. Zij verwacht er niets voor terug. Dat moet onze houding zijn in ons huwelijk, maar ook naar andere mensen toe. Als de bijbel zegt dat leven en dood op onze tong ligt, dan kunnen en mogen we dat dus gebruiken. We kunnen leven uitspreken in de naam van Jezus over personen. Dan mogen we geloven dat God dat verhoort. In Christus zijn wij overwinnaars. God vraagt of we ook als overwinnaar willen leven. Vraag God elke dag de mensen op je pad te sturen waar Hij graag van wil dat jij die spreekt. Vraag Hem wat wilt U dat ik ze vertel? Zegen de persoon voordat je in gesprek ga. Geloof  me, God zal grote dingen gaan doen in je leven. Waarom? Omdat dit is hoe Hij wil dat Zijn kinderen leven.

Gods rijke zegen van vrede voor jullie!!

Opvoeden is grond klaar maken. (Mat. 13:1-9)

In Mat. 13 staat de gelijkenis van de zaaier. Er was maar een gedeelte waar het zaait opgroeide en vrucht ging geven, heel veel vrucht zelfs. Dat is op grond die klaar gemaakt was. Die grond is geploegd, stukken steen er uit gehaald enz. Aan ouders vraagt God om de grond van onze kinderen klaar te maken, zodat als er zaad opvalt het in goede grond komt. Het is algemeen bekend, hoe wij onze kinderen opvoeden/voorleven dat van meer dan grote invloed heeft op hun leven. Kunnen wij grond klaar maken? Jazeker. God heeft Zijn Heilige Geest gegeven. En als wij Hem de ruimte geven in ons leven zal Hij de grond van onze kinderen klaar maken. Zo simpel is het. Ja in de praktijk blijkt het een hele klus te zijn, omdat we met allerlei omstandigheden te maken hebben tijdens de opvoeding. Maar vast staat dat de Heilige Geest dat werk zal doen. In dat vertrouwen kinderen opvoeden zal ontspanning geven, maar ook onze verantwoording laten zien.

Wijsheid toe gebeden met het ploegen!!